O szkole

Home / O szkole

Z nauczania Świętego Jana Pawła II do młodych:

  • Drodzy chłopcy i dziewczęta, uczniowie (…) szkół średnich (…) chcę was zapewnić: Papież bardzo miłuje młodych i zależy mu bardzo na waszej przyszłości.

  • Chcę wam powiedzieć, że w dużej mierze przyszłość świata, naszej Ojczyzny i Kościoła zależy od was. Wy będzie tę przyszłość kształtować, na was spoczywa wielkie zadanie budowy czasów, które nadchodzą.

  • Nie lękajcie się wejść na drogę waszego powołania, nie lękajcie się szukać prawdy o sobie i otaczającym was świecie.

  • Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jako szkoła, której patronuje Wielki Polak:

Promujemy 100%
wychowanie do wartości w duchu nauk św. Jana Pawła II
Stawiamy 100%
na wysoki poziom nauczania
Umożliwiamy 100%
rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych
Zapewniamy 100%
atmosferę sprzyjającą pracy twórczej