Rada Rodziców

Home / O szkole / Rada Rodziców
1. Mariusz Górski – przewodniczący
2. Marzena Mrozińska
3. Bogumiła Bigos
4. Aneta Mantorska
5. Aldona Chmielewska
6. Anna Sokołowska