Pierwszy wykład na politechnice

Pierwszy wykład na politechnice

Naszą studencką przygodę zaczęliśmy od wykładu z matematyki dr. Krzysztofa Steglińskiego „Czy istnieje wiele nieskończoności?” na wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Zagadnienie było omawiane w sposób ciekawy.  Uczniowie mogli z wykładu dowiedzieć się, jak porównywać zbiory zawierające nieskończoną liczbę elementów; w jaki sposób pokazać, że odcinek jednostkowy zawiera tyle samo punktów co kwadrat o boku jeden; jak uzasadnić, że na dowolnym odcinku jest tyle samo punktów co na prostej. Ciekawostką było, jak rozmieścić n osób z n autobusów w hotelu o n pokojach, jeśli wszystkie pokoje są już zajęte i czy jest to w ogóle możliwe. Licealiści przekonali się, że mimo iż liczb naturalnych jest nieskończenie wiele i rzeczywistych również, to liczb rzeczywistych jest istotnie więcej, a zatem są różne nieskończoności. Po zakończonym wykładzie zostaliśmy podzieleni na dwie grupy – fizyczną i chemiczną zgodnie z wybranym profilem klasy. Pasjonaci chemii musieli przebyć krótki spacer, by dotrzeć do Instytutu Technologii Polimerów i Barwników. Na miejscu powitała nas pani doktor, która opowiedziała nam krótko o mydłach i zapoznała ze sposobem ich produkcji, żebyśmy potem w laboratorium mogli własnoręcznie je zrobić. Zostaliśmy podzieleni na dwa kilkuosobowe zespoły. Każdy otrzymał potrzebne składniki oraz przyrządy. Na koniec mogliśmy w prezencie wziąć swoje własne mydło. W tym czasie „fizycy” zostali w auli Arena Magica, by wysłuchać wykładu o efekcie fotoelektrycznym oraz historii odkrycia elektronu. Pan dr Rafał Ledzion zademonstrował im elektroskop – dzięki któremu wykryć można ładunki elektryczne. Syci w wiedzę i wrażenia wróciliśmy do domu. Następny wyjazd już 1 grudnia.