Spotkanie informacyjne dla kandydatów i ich rodziców

Spotkanie informacyjne dla kandydatów i ich rodziców

2 kwietnia, godzina 14:30

hol Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej

przy ulicy Kazimierza Wielkiego 28

Spotkanie informacyjne